Skip to content

Nieruchomości

Profesjonalna obsługa rynku nieruchomości

Nieruchomości

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Mamy ponad trzydziestoletnie doświadczenie w obsłudze rynku nieruchomości. Specjalizujemy się zarówno w nieruchomościach mieszkaniowych jak i komercyjnych. Naszą ofertę kierujemy do wspólnot mieszkaniowych, współwłaścicieli i właścicieli nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych i mieszanych.
W swojej pracy wykorzystujemy wszystkie obowiązujące standardy i technologie gwarantujące sprawność obsługi i zadowolenie klientów.
Realizujemy decyzje właścicieli, przedkładamy własne propozycje zmierzające do efektywnej eksploatacji nieruchomości oraz poprawy jej stanu technicznego i estetyki.
Celem naszym jest
obniżenie kosztów i likwidacja kosztów trudnych do zdefiniowania.

 

 

Na zlecenie inwestora przygotowujemy nieruchomości pod inwestycje zgodnie
z przeznac
zeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, realizując w tym zakresie konieczne podziały geodezyjne, wykupy oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej obowiązującym stanem prawnym do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę.


 

Pomoc prawna w zakresie gospodarki nieruchomościami

Świadczymy usługi pomocy prawnej ze szczególnym uwzględnieniem:

odzyskiwania lokali;
odszkodowania od gminy z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego;
• służebności;
• zasiedzeń;
zwrotów;
• regulacji stanów prawnych.