Skip to content

Kompleksowa obsługa nieruchomości

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, zarządzanie najmem

Nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami

Naszą ofertę kierujemy do wspólnot mieszkaniowych, współwłaścicieli cząstkowych w nieruchomościach i 100% właścicieli, dla których z różnych względów zasadne jest wynajęcie profesjonalnego zarządcy.

W swojej pracy wykorzystujemy wszystkie obowiązujące standardy i technologie gwarantujące sprawność obsługi i zadowolenie klientów.

Przedkładamy właścicielom własne propozycje, zmierzające w kierunku poprawy estetyki, funkcjonalności, efektywności eksploatacji nieruchomości, koniecznej modernizacji, niezbędnych remontów, realizujemy decyzje właścicieli.

Zmierzamy w kierunku obniżenia kosztów oraz likwidacji jakichkolwiek znamion kosztów trudnych do zdefiniowania.

Niczego nie obiecujemy, poza uczciwą praca.

Doradztwo prawne w zakresie nieruchomości

Oferujemy Państwu pomoc prawną dotyczącą prawidłowej interpretacji obowiązujacych aktów prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem:

•  postępowań spadkowych;

•  regulacji stanów prawnych;

•  zasiedzeń;

•  zwrotów;

•  gospodarki mieszkaniowej

w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji w sprawie oraz występowania przed urzędami.

Obsługa techniczna nieruchomości

Pogotowie techniczne (24h)

•  Obsługa techniczna i konserwacja budynków

•  Remonty

 

Standardowa usługa obsługi technicznej i konserwacji budynków obejmuje:

 1. roboty ogólnobudowlane:
  1. dokonywanie przeglądów stanu technicznego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych - czyszczenie, naprawa, regulacje, usuwanie śniegu, skupisk lodu, sopli;
  2. zabezpieczenie przecieków z dachu i naprawa pokrycia dachowego
  3. naprawa zamków, zawiasów i zamknięć do drzwi i okien oraz klamek w drzwiach w częściach wspólnych budynku;
  4. dopasowywanie drzwi i okien wraz z naprawa tynku przy ościeżach w częściach wspólnych budynku,
 2. roboty instalacyjne w zakresie kompleksowej obsługi, konserwacji i naprawy:
  1. instalacji centralnego ogrzewania i centralnej cieplej wody;
  2. instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
  3. instalacji gazowych;
  4. instalacji elektrycznych;
  5. instalacji odgromowych.